ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 1

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 1

The desktop 3rd Generation Intel® Core™ processor family is the next generation of 64-bit, multi-core processors built on 22-nanometer process technology. The processors are designed for a two-chip platform. The two-chip platform consists of a processor and a platform controller hub (PCH) and enables higher performance, lower cost, easier validation, and improved x-y footprint. The processor includes integrated display engine, processor graphics, PCI Express ports, and an integrated memory controller. The processor is designed for desktop platforms. The processor offers either 6 or 16 graphic execution units (EUs). The number of EU engines supported may vary between processor SKUs. The processor is offered in an 1155-land LGA package (H2).

The datasheet provides DC specifications, pinout and signal definitions, interface functional descriptions, and additional feature information pertinent to the implementation and operation of the processor on its respective platform.

Read the full Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 1

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง