ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1

2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1

2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Mobile, and Intel® Celeron® Processor Family Mobile Datasheet, Volume 1

Supporting Intel® Core™ i7 Mobile Extreme Edition Processor Series and Intel® Core™ i5 and i7 Mobile Processor Series

Supporting Intel® Celeron® Mobile Processor Series

This is Volume 1 of 2 July 2011

The 2nd Generation Intel® Core™ processor family mobile and Intel® Celeron® processor family mobile are the next generation of 64-bit, multi-core mobile processor built on 32- nanometer process technology. Based on a new micro-architecture, the processor is designed for a two-chip platform. The two-chip platform consists of a processor and Platform Controller Hub (PCH). The platform enables higher performance, lower cost, easier validation, and improved x-y footprint. The processor includes Integrated Display Engine, Processor Graphics and Integrated Memory Controller and is designed for mobile platforms. The processor comes with either 6 or 12 Processor Graphics execution units (EU). The processor may be offered in a rPGA988B, BGA1224 or BGA1023 package. Figure 1-1 shows an example platform block diagram.

Read the full 2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor Datasheet, Vol. 1.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง