ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Atom™ Processor Z36xxx and Z37xxx Series: Spec Update

Intel® Atom™ Processor Z36xxx and Z37xxx Series: Spec Update

Preface
This document is an update to the specifications contained in the documents listed. It is a compilation of device and document errata and specification clarifications and changes, and is intended for hardware system manufacturers and for software developers of applications, operating system, and tools.

Informatio...n types defined are consolidated into this document and are no longer published in other documents. This document may also contain information that has not been previously published.

Note: Throughout this document Intel® Atom™ processor Z36xxx and Z37xxx series is referred to as Processor or System on a Chip (SoC).

Read the full Intel® Atom™ Processor Z36xxx and Z37xxx Series Specification Update.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง