ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Embedded World 2010- Virtualization Technology on Intel® Atom™ Platform

John Cormican, Market Development Manager – ECG Intel, demonstrated real-time OS working along with general purpose OS on Intel® Atom™ single-core (N450) and Intel® Atom™ dual-core (D510) processor based systems with Intel® Virtualization technology (VT) at Embedded World 2010.