ข้อมูลเพิ่มเติม

  เอกสาร
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ x5 และ x7 สำหรับธุรกิจ
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ x5 และ x7 สำหรับผู้บริโภค
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ สำหรับเดสก์ท็อประดับเริ่มต้น
  เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานภายในบ้านและระบบ NAS สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก
  Intel® Atom™ โปรเซสเซอร์สำหรับโน้ตบุ๊ก
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ x3-C3000
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z3XX
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z3700 สำหรับแท็บเล็ต Windows* 8 Pro
  โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z34XX สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
  ผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Atom™ C2000 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก
  ผลิตภัณฑ์ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ C2000 สำหรับระบบคลาวด์และการจัดเก็บแบบเย็น

เอกสารทางเทคนิค

  เอกสาร
เอกสารข้อมูล
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z8000 เล่ม 1
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z8000 เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Atom™ C2000 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก;
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z3600 และ Z3700 เล่ม 1
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z3600 และ Z3700 เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z2760:
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z6xx:
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ Z540/Z530/Z520/Z510/Z500
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ S1200 เล่ม 1
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ S1200 เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ N400 และ N500, เล่ม 1
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ N400 และ N500, เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D400 และ D500, เล่ม 1

เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D400 และ D500, เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D2000 และ N2000, เล่ม 1
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D2000 และ N2000, เล่ม 2
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ 330
  เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ 230
คู่มือ
  คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32
  คู่มืออ้างอิงการโปรแกรมการติดตามคำสั่งแบบเรียลไทม์
อัพเดตข้อมูลจำเพาะ
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z8000
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z36xxx และ Z37xxx
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ C2000
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z5xx
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ Z6xx
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ S1200
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ N270
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ N400
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ N500
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D400
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D500
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ D2000
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ 200
  อัพเดตข้อมูลจำเพาะโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ซีรี่ส์ 300
รุ่น Thermal, Mechanical และ Component
  แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน/กลไกโปรเซสเซอร์ Intel® Atom ซีรี่ส์ S1200
  แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ Intel® Atom ซีรี่ส์ D400/D500
  แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน/กลไกโปรเซสเซอร์ Intel® Atom ซีรี่ส์ 300
  แนวทางการออกแบบเกี่ยวกับการระบายความร้อน/กลไกโปรเซสเซอร์ Intel® Atom ซีรี่ส์ 200

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง