ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Atom™ Processor D400 Series (Single Core) Specification Update

Intel® Atom™ Processor D400 Series Specification Update

This document is an update to the specifications contained in the documents listed in the Affected Documents/Related Documents table. It is a compilation of device and document errata and specification clarifications and changes, and is intended for hardware system manufacturers and for software developers of applications, operating sy...stem, and tools.

Information types defined in the Nomenclature section of this document are consolidated into this update document and are no longer published in other documents.

This document may also contain information that has not been previously published.

Affected documents:
• Intel® Atom™ Processor D400 and D500 Series Datasheet – Volume 1 and 2
• Intel® Atom™ Processor D400 and D500 Series Thermal Mechanical Design Guidelines

Read the full Intel® Atom™ Processor D400 Series Specification Update.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง