ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

คู่มือเหล่านี้อธิบายสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของการตั้งโปรแกรมของสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว และคุณสามารถเลือกพิมพ์ได้เฉพาะหน้าที่ต้องการเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ได้แล้วในรูปแบบชุดสามเล่มหรือแปดเล่ม แต่ละชุดมีเนื้อหาแบบเดียวกัน; ดูรายละเอียดด้านล่าง

ขณะนี้หนังสือ PDF ทั้งหมดที่สามารถดาวน์โหลดได้อยู่ในเวอร์ชัน 059 คู่มืออ้างอิงแบบ PDF ของการปรับแต่งสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ที่สามารถดาวน์โหลดได้นั้นเป็น เวอร์ชัน 033 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุของแอพพลิเคชันและเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดตคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 คุณอาจใช้บริการของบุคคลที่สาม เช่น http://www.changedetection.com/ เพื่อรับทราบความเปลี่ยนแปลงของหน้านี้ (โปรดอ้างถึง 1 ด้านล่าง)

หมายเหตุ: เราหยุดจำหน่าย CD-ROM คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 แล้ว สามารถซื้อคู่มือฉบับพิมพ์ได้ผ่านช่องทาง print-on-demand ของผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม Lulu (โปรดอ้างถึง 1 และ 2 ด้านล่าง): http://www.lulu.com/spotlight/IntelSDM

  1. ข้อกำหนดการใช้งาน
  2. ราคาสั่งซื้อของแต่ละเล่มถูกกำหนดโดยผู้จำหน่ายการพิมพ์ ทั้งนี้ Intel ได้อัปโหลดต้นฉบับขั้นสุดท้ายซึ่งมีความภักดีเป็นศูนย์

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ชุดรวมเล่ม

เอกสาร คำอธิบาย
คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 รวมเล่ม: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C และ 3D

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

เล่ม 1: อธิบายถึงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมของโปรเซสเซอร์ที่สนับสนุนสถาปัตยกรรม IA-32 และ Intel® 64

เล่ม 2: มีการอ้างอิงชุดคำสั่งแบบสมบูรณ์ A-Z ในเล่มเดียว อธิบายรูปแบบของคำสั่งและมีหน้าอ้างอิงของคำสั่ง 

เล่ม 3: มีคู่มือการเขียนโปรแกรมระบบแบบสมบูรณ์ ส่วน 1, 2, และ 3 ในเล่มเดียว อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการของสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ซึ่งรวมถึง: การจัดการหน่วยความจำ, การป้องกัน, การจัดการงาน, การจัดการอินเตอร์รัพท์และข้อยกเว้น, การสนับสนุนหลายโปรเซสเซอร์, คุณสมบัติการควบคุมจัดการพลังงานและความร้อน, การแก้ไข, การตรวจสอบประสิทธิภาพ, โหมดการจัดการระบบ, คำสั่ง Virtual Machine Extensions (VMX), Intel® Virtualization Technology (VT-x) และ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

การเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32

อธิบายถึงการแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำกับคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ระหว่างรุ่นต่างๆ

หมายเหตุ: เอกสารการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลใช้กับชุดคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ทั้งหมด (ชุดรวมเล่ม, ชุด 3 เล่ม และชุด 8 เล่ม)

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ชุดสามเล่ม

ชุดนี้ประกอบด้วยเล่ม 1, เล่ม 2 (รวม 2A, 2B, 2C และ 2D) และเล่ม 3 (รวม 3A, 3B, 3C, และ 3D) ชุดนี้ให้ความสะดวกในค้นหาการอ้างอิงชุดคำสั่งและคู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ โดยอาศัยตารางที่มีสารบัญ ข้อมูลอ้างอิง และดัชนีของทุกเล่ม

เอกสาร คำอธิบาย
คู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่ม 1: อธิบายถึงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมของโปรเซสเซอร์ที่สนับสนุนสถาปัตยกรรม IA-32 และ Intel® 64
คู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 รวมถึงเล่ม 2A, 2B, 2C และ 2D: การอ้างอิงชุดคำสั่ง, A-Z เอกสารนี้มีชุดคำสั่งแบบสมบูรณ์ A-Z ในเล่มเดียว อธิบายรูปแบบของคำสั่งและมีหน้าอ้างอิงของคำสั่ง เอกสารนี้ให้ความสะดวกมากขึ้นในการสืบค้นการอ้างอิงชุดคำสั่ง โดยอาศัยตารางที่มีสารบัญ ข้อมูลอ้างอิง และดัชนีของทุกเล่ม
คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 รวมเล่ม 3A, 3B, 3C และ 3D: คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ เอกสารนี้มีคู่มือการเขียนโปรแกรมระบบแบบสมบูรณ์ ส่วน 1, 2, 3 และ 4 ในเล่มเดียว อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการของสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ซึ่งรวมถึง: การจัดการหน่วยความจำ, การป้องกัน, การจัดการงาน, การจัดการอินเตอร์รัพท์และข้อยกเว้น, การสนับสนุนหลายโปรเซสเซอร์, คุณสมบัติการควบคุมจัดการพลังงานและความร้อน, การแก้ไข, การตรวจสอบประสิทธิภาพ, โหมดการจัดการระบบ, คำสั่ง Virtual Machine Extensions (VMX), Intel® Virtualization Technology (VT-x) และ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เอกสารนี้ให้ความสะดวกมากขึ้นในการสืบค้นคู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ โดยอาศัยตารางที่มีสารบัญ ข้อมูลอ้างอิง และดัชนีของทุกเล่ม

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ชุดแปดเล่ม

คู่มือชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันกับชุดสามเล่ม แต่แยกเป็นไฟล์ PDF ขนาดเล็กแปดไฟล์: เล่ม 1, เล่ม 2A, เล่ม 2B, เล่ม 2C, เล่ม 2D, เล่ม 3A, เล่ม 3B, เล่ม 3C และเล่ม 3D ชุดนี้เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้การเชื่อมต่อซึ่งมีความเร็วต่ำ

เอกสาร คำอธิบาย
คู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่ม 1: อธิบายถึงสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมของโปรเซสเซอร์ที่สนับสนุนสถาปัตยกรรม IA-32 และ Intel® 64
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 2A: การอ้างอิงชุดคำสั่ง, A-L อธิบายรูปแบบของคำสั่งและมีหน้าอ้างอิงของคำสั่ง (จาก A ถึง L) เอกสารเล่มนี้ได้พิมพ์สารบัญสำหรับเอกสารเล่ม 2A, 2B, 2C และ 2D ไว้ด้วย
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 2B: การอ้างอิงชุดคำสั่ง, M-U มีหน้าอ้างอิงของคำสั่ง (จาก M ถึง U)
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 2C: การอ้างอิงชุดคำสั่ง, V-Z
มีหน้าอ้างอิงของคำสั่ง (จาก V ถึง Z)
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 2D: การอ้างอิงชุดคำสั่ง มีโหมดการอ้างอิงส่วนขยายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เอกสารเล่มนี้ยังประกอบด้วยภาคผนวกและดัชนีที่สนับสนุนเล่ม 2A, 2B, 2C, และ 2D
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 3A: คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ, ส่วนที่ 1 อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการของสถาปัตยกรรม IA-32 และ Intel® 64 รวมถึง: การจัดการหน่วยความจำ, การป้องกัน, การจัดการงาน, การจัดการอินเตอร์รัพท์และข้อยกเว้น และการสนับสนุนหลายโปรเซสเซอร์ เอกสารเล่มนี้ได้พิมพ์สารบัญสำหรับเอกสารเล่ม 3A, 3B และ 3C ไว้ด้วย
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 3B: คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ, ส่วนที่ 2 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการเขียนโปรแกรมระบบที่ได้เริ่มอธิบายไว้ในเล่ม 3A เล่ม 3B ครอบคลุมคุณสมบัติการควบคุมจัดการพลังงานและความร้อน, การแก้จุดบกพร่อง และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 3C: คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ, ส่วนที่ 3 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการเขียนโปรแกรมระบบที่ได้เริ่มอธิบายไว้ในเล่ม 3A และเล่ม 3B เล่ม 3C อธิบายถึงโหมดการจัดการระบบ, คำสั่ง Virtual Machine Extensions (VMX), และ Intel® Virtualization Technology (VT)
คู่มือนักพัฒนาซอฟท์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่มที่ 3D: คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบ, ส่วนที่ 4 เล่มที่ 3D ครอบคลุมการเขียนโปรแกรมระบบด้วย Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เอกสารเล่มนี้ยังประกอบด้วยภาคผนวกและดัชนีที่สนับสนุนเล่ม 3A, 3B, 3C และ 3D

คู่มืออ้างอิงการปรับแต่งซอฟต์แวร์

เอกสาร คำอธิบาย
คู่มืออ้างอิงการปรับแต่งสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 คู่มืออ้างอิงการปรับแต่งสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™, NetBurst Microarchitecture และ Intel® Microarchitecture รุ่นล่าสุด คู่มือนี้อธิบายถึงเทคนิคการปรับแต่งรหัสเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแอพพลิเคชันของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อทำงานบนโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™, Intel® Core™ i7, Intel® Core™, Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™ Duo, Intel® Xeon®, Intel® Pentium® 4 และ Intel® Pentium® M

ข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุแอพพลิเคชันและเอกสารข้อมูล

เอกสาร คำอธิบาย
Timestamp-Counter Scaling สำหรับ Virtualization เอกสารนี้อธิบายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ Intel® Virtualization Technology (VT-x) สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® ในอนาคต คุณสมบัตินี้ เรียกว่า Timestamp-Counter Scaling (TSC scaling) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ Virtual-Machine Monitor (VMM) ที่ใช้กลไก TSC-Offsetting ด้วยการยอมให้ซอฟต์แวร์ควบคุมในระดับละเอียดของค่าการอ่าน Timestamp Counter (TSC) ระหว่าง Guest Virtual Machine (VM) Execution
ข้อมูลจำเพาะสถาปัตยกรรม Intel® 64 x2APIC ส่วนขยายของสถาปัตยกรรม xAPIC มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มความสามารถในการระบุหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรม x2APIC สามารถใช้งานร่วมกับสถาปัตยกรรม xAPIC รุ่นเก่าได้ และมีความสามารถในการขยายเพื่อรองรับนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Intel ในอนาคต
หมายเหตุสำหรับการใช้งานสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 TLB, แคชสำหรับโครงสร้างการจัดเพจ และการทำให้ใช้การไม่ได้ ข้อมูลที่ปรากฏในหมายเหตุแอพพลิเคชันนี้ ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32 เล่ม 3A และ 3B
การอ้างอิงการเขียนโปรแกรมส่วนขยายชุดคำสั่งสถาปัตยกรรม Intel® เอกสารนี้ครอบคลุมถึงคำสั่งใหม่ที่กำหนดไว้สำหรับโปรเซสเซอร์ของ Intel® ในอนาคต

คำสั่งการคูณ Intel® Carry-Less และการใช้งานสำหรับการคำนวณเอกสารข้อมูลของโหมด GCM เอกสารข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งและการใช้งานสำหรับการคำนวณ Galois Hash นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างรหัสสำหรับการใช้งาน PCLMULQDQ พร้อมกับคำแนะนำใหม่สำหรับ AES ของ Intel® (Intel® AES-NI) สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของ AES ในโหมด Galois Counter (AES-GCM)
เอกสารข้อมูลการออกคำสั่งหน่วยความจำสถาปัตยกรรม Intel® 64 เอกสารนี้ได้ผสานรวมอยู่ในเล่ม 3A ของคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรม Intel® 64 และ IA-32
คู่มือการใช้หน่วยการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน เอกสารนี้ให้ชุดของแนวทางระหว่างตัวแทนซอฟต์แวร์จำนวนมากซึ่งใช้งานฮาร์ดแวร์ PMU ร่วมกันบนโปรเซสเซอร์ของ Intel®
หมายเหตุแอพพลิเคชัน Intel® Virtualization Technology FlexMigration (Intel® VT FlexMigration) หมายเหตุแอพพลิเคชันนี้กล่าวถึงความสามารถในการทำงานแบบเสมือนในโปรเซสเซอร์ Intel® ที่สนับสนุนการใช้ Intel® VT FlexMigration
Intel® Virtualization Technology (VT-x) สำหรับ
ข้อมูลจำเพาะสถาปัตยกรรม Directed I/O
เอกสารนี้อธิบายถึง Intel® Virtualization Technology (VT-x) สำหรับ Directed I/O
การบันทึกการแก้ไขเพจสำหรับเอกสารข้อมูล Virtual Machine Monitor

เอกสารนี้อธิบายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ Intel® Virtualization Technology (VT-x) สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® ในอนาคต

 

การเข้าถึงหน่วยตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างปลอดภัยด้วย User Space Profilers เอกสารนี้นำเสนอกลไกซอฟต์แวร์โดยมี Performance Profilers เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะทำงานที่ User Space Privilege เพื่อเข้าถึงฮาร์ดแวร์การตรวจสอบประสิทธิภาพ ในกรณีหลังต้องการสิทธิ์การเข้าถึงในโหมดเคอร์เนลในรูปแบบที่ปลอดภัยโดยไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่ไม่ตั้งใจต่อชั้นซอฟต์แวร์