อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet Gigabit

อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet Gigabit

 

การเลือกผลิตภัณฑ์อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet

Gigabit

Intel Controller

พอร์ต

สายเคเบิล/คอนเน็กเตอร์

เทคโนโลยีขั้นสูง

ตระกูลอแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I210 Intel® I210
 1 RJ45 - สายทองแดง ปราศจากฮาโลเจน การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต การจัดการพลังงาน
ตระกูลอแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350 Intel® I350

2, 4

RJ45 - สายทองแดง,  ไฟเบอร์ออพติค

ระบบเสมือนจริง, ปราศจากฮาโลเจน, ออฟโหลดอัจฉริยะ, การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต, การจัดการพลังงาน

ตระกูลอแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I340 Intel® 82580

2, 4

RJ45 - สายทองแดง,  ไฟเบอร์ออพติค

ระบบเสมือนจริง, ปราศจากฮาโลเจน, ออฟโหลดอัจฉริยะ, การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต, การจัดการพลังงาน

ตระกูลอแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet ET และ EF Intel® 82576

2, 4

RJ45 - สายทองแดง,  ไฟเบอร์ออพติค

ระบบเสมือนจริง, ออฟโหลดอัจฉริยะ, การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต

ตระกูลอแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet Pro Intel® 82572, 82571

1, 2

RJ45 - สายทองแดง,  ไฟเบอร์ออพติค

ออฟโหลดอัจฉริยะ, การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต

ตระกูลอแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® Gigabit CT Intel® 82574

1

RJ45 – สายทองแดง

การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต