ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Powerful Relief for Data Center Bottlenecks

Powerful Relief for Data Center Bottlenecks

The proliferation of virtualized applications, volume, and variety of data delivery requirements, along with the ever-increasing demand for content and real-time access, combine to create performance challenges. The cause? The persistent bottlenecks of high latencies and slow I/O. Intel® processors, Intel® Solid-State Drives, and Intel® Ethernet Converged Network Adapters provide “better together” solutions directly addressing each of these problem areas.

Read the full Powerful Relief for Data Center Bottlenecks Solution Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง