Intel® Desktop Utilities

ซอฟต์แวร์ตรวจติดตามระบบของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ตรวจติดตามระบบของคอมพิวเตอร์

ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนของฝ่ายไอที​​หรือต้องใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพง Intel ® Desktop Utilities เป็นโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดไม่ได้ ในการป้องกันความล้มเหลวที่ร้ายแรงของระบบ ตรวจสอบ Intel® Desktop Utilities ตรวจจับ และแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าและความเร็วพัดลมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลด Intel® Desktop Utilities >

หากคุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค:

ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค >

ค้นหาศูนย์สนับสนุน >