แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 102 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Intel® Communications Technology

Intel communications based on Intel® architecture enhance the future of communications today.

Open Networks Provide Needed Flexibility in IT Market: Part Two

White Paper: Part two of this series explains the components needed to implement open networks, including frameworks, switches, and designs.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Deep Packet Inspection: Intel® Architecture Delivers Flexibility

Multi-core Intel® processors deliver high performance, scalability, flexibility, and security for deep packet inspection (DPI).

Wireless Core Network

Intel architecture on a single platform streamlines development, reduces cost and time-to-market, and improves the user experience.

Intel® Data Plane Development Kit: Getting Started Guide

Getting Started Guide: Describes how to install and configure the Intel® Data Plane Development Kit. (v.001, Nov. 2012)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Secure Routers and Switches

Intel® processors and architecture can help deliver advanced data security solutions for the enterprise.

Telecom Benefits of Network Functions Virtualization

White Paper: Benefits of network functions virtualization in telecom reference architecture address ETSI virtualization use cases. (v.1, Feb. 2014)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Network Transformation

Intel innovations offer unprecedented flexibility, scalability, and speed for wireless networks.

Intelligent Base Stations Increase Cloud Computing ROI

Solution Brief: Services running on intelligent base stations enable RAN operators to optimize backhaul and improve user experience. (v.1, Feb. 2014)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

LTE/Dual-Mode Transcede* T2K SoC Product Brief

Transcede* T2K SoC product overview includes a functional description and features of the single- and dual-mode 3G/LTE SoC. (v.1, Jan. 2014)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด