แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 86 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Source Code for Intel® Data Plane Development Kit: Code Release

Code Release: Download source code for the Intel® Data Plane Development Kit, including user guides. (v.1.7, Jul. 2014)

Software Pattern Matching Solution for Security Applications

HyperScan* is a high-performance regular expression (regex) pattern matching library.

Boosting LTE App Performance with Intel® System Studio: Case Study

Case Study: Intel® System Studio optimizes the LTE software stack for high performance, rapid development, and design simplification. (v.1, Apr. 2014)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Communications Technology

Intel communications based on Intel® architecture enhance the future of communications today.

Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3 and Intel® C612 Chipset Brief

Platform Brief: Provides a software overview, features, and benefits for Intel® C612 chipset and Intel® Xeon® processor E5-2600 v3-based platforms.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Enhance Content Inspection with HyperScan*

Intel’s Chris Clark shows how HyperScan* software enhances content inspection by efficient matching of large data sets and patterns at RSA 2014.

MWC 2014: NEC vEPC* Solutions Built on Intel® Technology

Intel’s Jim St. Leger and NEC’s Kuzuhiko Harasaki, discuss vEPC* solutions based on the Intel® Data Plane Development Kit for NFV at MWC 2014.

Network Transformation

Intel innovations offer unprecedented flexibility, scalability, and speed for wireless networks.

Network Infrastructure Security and Appliances

Improve network infrastructure security and scalability by consolidating routing and network services on Intel® architecture-based platforms.

Intel® Data Plane Development Kit: API Reference

API Reference: Depreciated list, data structure documentation, and file documentation for the Intel® Data Plane Development Kit. (v.001, Nov. 2012)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด