แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 123 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Intel® Communications Technology

Intel communications based on Intel® architecture enhance the future of communications today.

Open Networks Provide Needed Flexibility in IT Market: Part Two

White Paper: Part two of this series explains the components needed to implement open networks, including frameworks, switches, and designs.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Technology Optimizes Pattern Match Algorithm

Intel® architecture optimizes the pattern match algorithm, which searches for malware and viruses, and helps achieve maximum computing performance.

Security Measures Improve Hadoop* for Big Data Applications

Big data security enhancements for Apache Hadoop* include data encryption/decryption, access controllers, and user privacy management.

Deep Packet Inspection: Intel® Architecture Delivers Flexibility

Multi-core Intel® processors deliver high performance, scalability, flexibility, and security for deep packet inspection (DPI).

Wireless Core Network

Intel architecture on a single platform streamlines development, reduces cost and time-to-market, and improves the user experience.

Intel® Data Plane Development Kit: Getting Started Guide

Getting Started Guide: Describes how to install and configure the Intel® Data Plane Development Kit. (v.001, Nov. 2012)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Secure Routers and Switches

Intel® processors and architecture can help deliver advanced data security solutions for the enterprise.

Telecom Benefits of Network Functions Virtualization

White Paper: Benefits of network functions virtualization in telecom reference architecture address ETSI virtualization use cases. (v.1, Feb. 2014)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Network Transformation

Intel innovations offer unprecedented flexibility, scalability, and speed for wireless networks.