แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 52 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

ความรับผิดชอบขององค์กร

ดูว่า Intel มีความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจอย่างไรบ้าง และสำรวจจริยธรรมทางธุรกิจ หลักการที่ยึดเป็นแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

Intel Corporate Responsibility Report

See the Intel approach to corporate social responsibility and look into business ethics, guiding principles, commitment to the environment, and more.

แหล่งข้อมูลของ Intel: การเพิ่มศักยภาพให้กับครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและการส่งเสริมวิธีการที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจึงสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนด้วยทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของวันพรุ่งนี้

แหล่งข้อมูลของ Intel: การเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเพื่อนวัตกรรม

การช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้บรรลุศักยภาพที่ตนมีสามารถนำพานวัตกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมาสู่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

แหล่งข้อมูลของ Intel: การปิดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยี

โดยการมอบการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ที่ต้องการ เราได้ขยายโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศ

แหล่งข้อมูลของ Intel: นวัตกรรมสำหรับการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ

Intel ทำงานร่วมกับรัฐบาล ชุมชน และบุคคลอื่นๆ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นความจริงทุกหนแห่ง

Intel Global Diversity and Inclusion

Discover how Intel is turning differences into strengths by focusing on global diversity and inclusion to create a more inclusive workforce.

"Conflict Free" Supply Chain in Democratic Republic of Congo

White paper explains how Intel strives for “Conflict Free” supply chain for metals from Democratic Republic of the Congo.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Conflict Free Sourcing Policy in the Democratic Republic of Congo

Intel’s sourcing policy and measures on conflict free minerals in the electronics supply chain from the Democratic Republic of Congo.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel Creates World's First Conflict-Free Microprocessor

Intel introduces the world's first commercial conflict-free microprocessor and reconnects the dots across the globe for a responsible supply chain.