แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 56 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

conflict-free materials และ Intel

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของ Intel ในการใช้งานวัสดุที่เป็น conflict-free materials โดยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ supply-chain สนับสนุน การดำเนินการอย่างกว้าง และแสวงหาแหล่งของวัสดุภายในภูมิภาค

Conflict Free Sourcing Policy in the Democratic Republic of Congo

White paper explains how Intel strives for “Conflict Free” supply chain for metals from Democratic Republic of the Congo.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

2010 Corporate Responsibility Report, CEO Letter

Intel president and CEO Paul Otellini on advancing Intel’s corporate responsibility leadership through care for its people and for the planet.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

2010 Corporate Responsibility Report: Strategy and Management Approach

Interactive Strategy and Management Approach section of the 2010 Corporate Responsibility Report covers sustainability trends, awards, and more.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

2010 Corporate Responsibility Report: UNGC Communications on Progress

Interactive United Nations Global Compact (UNGC), Communication on Progress 2010 section of the 2010 Corporate Responsibility Report.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

The Conflict Mineral Journey

Infographic: Trace the conflict mineral journey from the mine to the consumers and see how Intel positively affects the supply chain.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Conflict Minerals in Your Daily Digital Life

Infographic: From microprocessors to smartphones and tablets, conflict minerals are in everything we use; see how they enable our daily digital world.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด