แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 12 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Energy-Efficient Technology from Intel

Intel transforms energy-efficient technology into a fundamental aspect of its development.

Intel® M2M Reference Design for Smart Services Development

Solution Brief: Intel M2M Reference Design, based on the Intel® Atom™ processor, provides platform that reduces development time and cost.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Energy-efficient Advantage

Intelligent Intel® technology is the foundation for energy efficient solutions.

Architecting Tomorrow's Electrical Grid

With Intel® technologies, utility companies can provide increased scalability, performance, energy-efficiency and serviceability.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® 22nm 3D Tri-Gate Transistor Technology

Video Animation: Mark Bohr discusses Intel® 22nm 3D Tri-Gate technology.

Intel® Home Energy Dashboard Reference Design

See how Intel innovation enables the reduction of household energy consumption footprints by using in-home automation applications.

Deliver 160Gbps DPI Performance Using Intel® Architecture

White Paper: Hyperscan* runs deep packet inspection on the Intel® Xeon® processor E5-2600 series for cost-effective, scalable scanning solutions.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Communications Technology

Intel communications based on Intel® architecture enhance the future of communications today.

Performance Analysis Using Intel® Performance Primitives

White Paper: developers quickly determine how fast 2nd generation Intel® Core™ i7-2710QE processors execute signal processing algorithms.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Endless Possibilities for the Future of Communications

How Intel technologies help communication service providers increase average revenue and address network capacity issues while managing costs.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด