แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 6305 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

在意想不到的地方也能發現 Intel 電腦運算科技

這個廣告討論到社會大眾與 Intel 產品互動的地點及方式。其中包含了來自各產業的例子。

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Embedded Computing Intel® Atom™ Processor N2000/D2000

Platform Brief: Overviews Intel® Atom™ processor N2000/D2000 Series-based platform features and benefits for embedded computing.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Digital Security Surveillance: Left Object Detection

Demonstrates the security capabilities of surveillance digital video recorders by detecting a left (abandoned) object. (v.001, Dec. 2008)

Getting Started in Digital Security: Solution Overview

Solution Overview: Discusses solutions, configurations, and needed equipment for the digital security and surveillance market. (v.001, Oct. 2011)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Digital Security Surveillance: Left Object Detection

Demonstrates the security capabilities of surveillance digital video recorders by detecting a left (abandoned) object. (v.001, Dec. 2008)

Getting Started in Digital Security: Solution Overview

Solution Overview: Discusses solutions, configurations, and needed equipment for the digital security and surveillance market. (v.001, Oct. 2011)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Designing a Large-Scale Solution for Digital Security Surveillance

Solution Brief: Explains how Intel, NUUO, and Qsan work together to provide a high-performance solution for digital security systems. (v.1, June 2012)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Building Intel® Digital Security Surveillance Systems

Presentation: Intel® Digital Security Surveillance systems guide includes design, development, integration, and delivery. (v.001, Dec. 2011)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Retailers Gather Visual Intelligence with Video Analytics

Overview of how the LightHaus* Equinox system helps retailers gather visual intelligence to optimize sales, operations, and security. (v.1, Feb. 2011)

Designing a Large-Scale Solution for Digital Security Surveillance

Solution Brief: Explains how Intel, NUUO, and Qsan work together to provide a high-performance solution for digital security systems. (v.1, June 2012)

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด