แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 58 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Intel® Server System R2208WT2YS Back View

Intel® Server System R2208WT2YS, R2208WTTYC1, R2208WTTYS, and R2308WTTYS back view image.

Intel® Server Board S2600GZ Animated Product Overview

Animated overview and diagram showcasing the technology, specifications, features, and benefits of the Intel® Server Board S2600GZ.

Intel® Server Board S2600JF Animated Product Overview

Animated overview and diagram showcasing the technology, specifications, features, and benefits of the Intel® Server Board S2600JF.

Intel® Server Board S2600GL and S2600GZ–based Systems

Maximum memory 1U and 2U systems with up to 24 2.5” or 12 3.5” HDDs supporting up to 24 DIMMs and six PCIe Gen 3 x8 adapters for I/O flexibility

Intel® Server Board S2600GL and S2600GZ–based Systems

Maximum memory 1U and 2U systems with up to 24 2.5” or 12 3.5” HDDs supporting up to 24 DIMMs and six PCIe Gen 3 x8 adapters for I/O flexibility

Intel® Server Board S2600GL- and S2600GZ-Based Systems

Maximum memory 1U and 2U systems with up to 24 2.5” or 12 3.5” HDDs supporting up to 24 DIMMs and six PCIe Gen 3 x8 adapters for I/O flexibility

Intel® Server Board S5520UR–based Systems

Intel® Server Board S5520UR–based Systems are designed for high-density compute power in 1U or 2U rack chassis.

Intel® Server Board S2600IP–based Systems

Rack & pedestal systems with up to 24 2.5” or 8 3.5” hot-swap HDDs with unsurpassed I/O capacity for enterprise class performance and expandability

Intel® Server Board S2600IP–based Systems

Rack & pedestal systems with up to 24 2.5” or 8 3.5” hot-swap HDDs with unsurpassed I/O capacity for enterprise class performance and expandability

Intel® Server Board S2400SC–based Systems

Value 2-socket, 2U rack and 4U pedestal systems with up to 12 3.5” HDDs for demanding first server enviroments