แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 44 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™

ขับเคลื่อนนวัตกรรมล่าสุดของคุณด้วยตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™ ที่มาพร้อมกับการประมวลผลแบบขนานระดับสูงและการกำหนดค่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

แหล่งข้อมูลทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

แหล่งข้อมูลทางเทคนิคสำหรับโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® และ Intel® Xeon Phi™ รวมถึงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลและอื่นๆ

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor LINPACK* and SGEMM* Performance

Shows the Intel® Xeon Phi™ coprocessor-based platforms performance per watt with LINPACK*, SGEMM*, and DGEMM* benchmarks.

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor SGEMM* and DGEMM* Throughput

Shows the Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120D, 7120P, 5120D, 5110P, and 3120P platforms throughput performance on the SGEMM* and DGEMM* benchmarks.

Explore Available Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Models

Explore the different models and features of the Intel® Xeon Phi™ coprocessor available from a wide array of third-party companies.

Build HPC Solutions with the Intel® Xeon Phi™ Product Family

The Intel® Xeon® processor E5, Intel® Xeon Phi™ coprocessor deliver more performance per watt and software tools for optimized parallel processing.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor: Datasheet

Datasheet: Documentation for the Intel® Xeon Phi™ coprocessor, including architecture, thermal and mechanical specs, pin data, and power management.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor: Software Developers Guide

Software Developers Guide: Intel® Xeon Phi™ coprocessor architecture, power management, RAS features, OS support, APIs, usage models, more.

ดูตัวอย่าง | ดาวน์โหลด

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Card Installation Demo

Demonstrates installation of the Intel® Xeon Phi™ coprocessor card, showing where it connects inside the server sled of the Dell PowerEdge C8220XP*.

Intel® Xeon Phi™ Coprocessors Deliver Performance Efficiency

Intel® Xeon Phi™ coprocessors are a performance-efficient solution for rapidly porting applications to the platform and supporting parallel workloads.