แดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ปรับผลการค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่ใช้อยู่

  • 4 ผลลัพธ์
  • รายการในแต่ละหน้า

Ethernet Controllers Assist I/O and Virtualization

Ethernet controllers with single-root I/O virtualization bypass CPU when moving data to and from a virtual machine dedicated for I/O.

Intel® I/O Acceleration Technology

Intel® I/O Acceleration Technology, a component of Intel® Virtualization Technology for Connectivity, improves data flow and system performance.

Unified Networking on Intel® Ethernet

Unified networking on Intel® Ethernet delivers full LAN and SAN connectivity in a single Intel® Ethernet 10 Gigabit Converged Network Adapter.

Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Optimizing virtualized I/O, Intel® Virtualization Technology for Connectivity enables lower CPU utilization, reduced latency, and improved throughput.