• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

Thunderbolt™ Technology Performance, Simplicity, Flexibility

Revolutionary I/O technology

The fastest connection to your PC1

Transforming high-speed, dual-protocol I/O with unmatched performance and bi-directional speed, Thunderbolt™ technology provides flexibility and simplicity for innovative, thin system designs like laptops and Ultrabooks™.

Thunderbolt™ technology

Expand system capabilities on a single cable

Connect your PC to multiple devices and transfer data at 10Gbps speed, making it easy to do and see what you want, when you want. Supporting data transfers with PCI Express* and video transfers with DisplayPort* while daisy chaining up to six devices, Thunderbolt™ technology delivers new levels of flexibility for high-performance expansion and media creation.

Thunderbolt™ connections

Transform laptop mobility into desktop possibility

Thunderbolt technology connects to high-performance peripherals like graphics adapters, video and audio editors, and storage devices, and combines bi-directional data and video I/O performance for rapidly creating and sharing content. Transfer an HD quality movie in less than a minute2, back up one year of continuous MP3 playback in just over 10 minutes3, and easily synchronize content between devices for revolutionary performance and productivity.

Thunderbolt™ Technology

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ PC I/O ได้แก่ eSATA, USB, และ IEEE 1394 Firewire* ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ สำหรับข้อมูล โปรดไปที่ http://www.intel.com/content/www/us/en/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-developer.html

2. ขนาดไฟล์ภาพยนตร์ HD 1080p แบบเต็มเรื่องทั่วๆ ไป 10-20 GB จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บความเร็วสูงเพื่อให้ได้ความเร็วในการถ่ายโอนสูงสุด

3. อิงจาก MP3 ซึ่งเข้ารหัสที่ 196 kbps; จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บความเร็วสูงเพื่อให้ได้ความเร็วในการถ่ายโอนสูงสุด