ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® I/O Controller Hub 10 (ICH10) Family Datasheet

This document is intended for Original Equipment Manufacturers and BIOS vendors creating Intel® I/O Controller Hub 10 (ICH10) Family based products. This document is for the following components:

Consumer Family:

• Intel® 82801JIB ICH10 Consumer Base (ICH10)
• Intel® 82801JIR ICH10 RAID (ICH10R) Corporate Family
• Int...el® 82801JD ICH10 Corporate Base (ICH10D)
• Intel® 82801JDO ICH10 Digital Office (ICH10DO)

Note: Throughout this document, ICH10 is used as a general ICH10 term and refers to the Intel 82801JIB ICH10, Intel 82801JIR ICH10R, Intel 82801JD ICH10D, Intel 82801JDO ICH10DO components, unless specifically noted otherwise.

Note: Throughout this document, the term “Consumer Only” refers to information that is for the Intel 82801JIB ICH10 and Intel 82801JIR ICH10R, unless specifically noted otherwise. The term “Corporate Only” refers to information that is for the Intel 82801JD ICH10D and 82801JDO ICH10DO, unless specifically noted otherwise.

This manual assumes a working knowledge of the vocabulary and principles of PCI Express*, USB, AHCI, SATA, Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio), SMBus, PCI, ACPI, and LPC. Although some details of these features are described within this manual, refer to the individual industry specifications listed in Table 1-1 for the complete details.

Read the full Intel® I/O Controller Hub 10 Family Datasheet.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง