ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update

This document is an update to the specifications listed in the Intel® EP80579 Integrated Processor product line Datasheet, Design Guide, and Thermal and Mechanical Design Guide. This document is a compilation of Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line errata, specification changes, specification clarifications, and docum...ent-only changes. It is intended for hardware and software system designers and manufacturers as well as developers of applications, operating systems, or tools.

Intel® EP80579 Integrated Processor Product Line: Spec Update.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง