ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Hardware-Based Security for Intelligent Retail Devices: Paper

White Paper: Describes hardware-based Intel® technologies that provide intelligent retail device security based on 4th gen Intel® Core™ processors, such as Intel® Data Protection Technology and Intel® Platform Protection Technology. (v.1, Jan. 2013)

Explore the Resource & Design Center

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง