• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

4th Generation Intel® Core™ Processors with Mobile Intel® QM87 and HM86 Chipsets

Formerly Shark Bay Mobile (Haswell + Lynx Point)

These processors are based on Intel® microarchitecture formerly known as Haswell, manufactured on 22nm process technology with 3-D tri-gate transistors. This platform provides excellent CPU, graphics, media performance, flexibility, and enhanced security over the 3rd generation Intel® Core™ processors, making it ideal for a broad range of intelligent systems.

  • Intel® HD Graphics 4600: Provides high-end media and graphics capabilities for devices that display videos, 2-D/3D graphics and interactive content.
  • Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2): Accelerates integer/matrix compute performance for signal and image processing applications.
  • Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI): Supports hardware acceleration for data encryption and decryption.
  • Intel® Flex I/O: Allows user to assign four to six SATA 6.0 Gbps, six to eight PCI Express* Gen 2.0 and four to six USB 3.0 ports, based on configuration needs.
  • Intel® vPro™ technology: Delivers unprecedented hardware support for vital security and management.

_______________________________________________________________________________________

Evaluation Kits
The Intel® Core™ i5-4400E processor and mobile Intel® QM87 chipset evaluation kit is based on the Intel® Intelligent System Extended (ISX) Form Factor Reference Design, a new slim and small form factor design with a very small environmental footprint. This evaluation kit changes the landscape of small-space design by allowing embedded developers flexibility and adaptability in their designs.
Learn more >

_______________________________________________________________________________________

Products using 4th generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets
Check out some of the embedded products offered from our Intel® Internet of Things Solutions Alliance partners based on 4th generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets.
Browse the catalog >

_______________________________________________________________________________________

Software downloads

Firmware support package (FSP)
FSP for 4th Generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets >

Windows* drivers 
Intel® Iris™ graphics and Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8/8.1 (64bit) >
Intel® Chipset Device Software / INF update utility >

Linux* drivers 
Intel® Graphics Drivers for Linux* >
Yocto Project* board support package for 4th generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets >

WEC7 board support packages (BSPs)
Microsoft* WEC7 is supported on the 4th generation Intel® Core™ processors with mobile Intel® QM87 and HM86 chipsets platform. Distribution and support of Intel’s BSPs are available from the following Intel® ecosystem vendors:
Adeneo* >
BSQUARE* >

WEC7 BSP documentation
BSP for Microsoft WEC7* and WEC2013 for 4th Generation Intel® Core™ Processors and Intel® 8 Series Chipsets: User Guide >
BSP for Microsoft WEC7* and WEC2013 for 4th Generation Intel® Core™ Processors and Intel® 8 Series Chipsets: Release Notes >
BSP for Microsoft WEC7* and WEC2013 for 4th Generation Intel® Core™ Processors and Intel® 8 Series Chipsets: Software Developer Guide >

_______________________________________________________________________________________

Resources for 4th generation Intel® Core™ processor family >

Intel® Core™ processor and mobile Intel® QM87/HM86 chipset-based platform for Intelligent Systems product brief:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

4th generation Intel® Core™ processor family mobile datasheet vol. 1 (M- and H-processor lines):  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

4th generation Intel® Core™ processor family mobile datasheet vol. 1 (U- and Y-processor lines):  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

4th Generation Intel® Core™ U-processor-based platforms for Intelligent Systems (i7-4650U, i5-4300U, i3-4010U, 2980U) product brief:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Enable Intelligent Designs

Product downloads

Documents >

Software >

Intel® Embedded Design Center

เข้าถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการขาย ลงทะเบียนบัญชี intel EDC หรือจัดการบัญชีของคุณ

ติดต่อเรา >

Specifications

Processors1, 2, 3, 4, 5, 6  
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies

Intel® Core™ i7-4700EQ processor

CL8064701483802

6MB cache, up to 3.40 GHz

47 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ Technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i5-4422E processor CL8064701588605 3MB cache, up to 2.90 GHz 25 W Dual channel DDR3L 1600 Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ Technology, error correcting code (ECC) optional
Intel® Core™ i5-4410E processor CL8064701589205 3MB cache, up to 2.90 GHz 37 W Dual channel DDR3L 1600 Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ Technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i5-4402E processor

CL8064701528501

3MB cache, up to 2.70 GHz

25 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES-NI, Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ Technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i5-4400E processor

CL8064701483902

3MB cache, up to 3.30 GHz

37 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES-NI, Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology,  Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ Technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i3-4112E processor CL8064701588505 3MB cache,
1.80 GHz
25 W Dual channel, DDR3L 1600 Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), error correcting code (ECC) optional
Intel® Core™ i3-4110E processor CL8064701589005 3MB cache,
2.60 GHz
37 W Dual channel DDR3L 1600 Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i3-4102E processor

CL8064701528601

3MB cache,
1.60 GHz

25 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® Virtualization Technology (Intel® VT), error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i3-4100E processor

CL8064701484002

3MB cache,
2.40 GHz

37 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® Virtualization Technology (Intel® VT), error correcting code (ECC) optional

Chipsets  
Product Ordering Code Package Power Features

Intel® QM87 Chipset for mobile platforms

DH82QM87

FCBGA 695

3 W

Six SATA ports (two to four SATA 6.0 Gbps); 14 total USB ports (four to six USB 3.0); six to eight PCI Express* (PCIe*) Gen 2.0 ports; supports Intel® vPro™ technology

Intel® HM86 Chipset for mobile platforms

DH82HM86

FCBGA 695

3 W

Four SATA ports (two to four SATA 6.0 Gbps); 14 total USB ports (two to four USB 3.0); six to eight PCIe Gen 2.0 ports

U-processor Line Specifications  
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies Integrated chipset features

Intel® Core™ i7-4650U processor

CL8064701483902

4MB cache,

up to 3.30 GHz

15 W

(11.5 W cTDP)

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 5000, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2.0 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ technology

Four SATA ports (0 to 4 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCI Express* (PCIe*) Gen 2.0 devices across 12 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Core™ i5-4300U processor

CL8064701528501

3MB cache,

up to 2.90 GHz

15 W

(11.5 W cTDP)

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4400, Intel® AES-NI, Intel® AVX2, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® HT Technology, Intel® vPro™ technology

Four SATA ports (0 to 4 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 12 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Core™ i3-4010U processor

CL8064701484002

3MB cache,
1.70 GHz

15 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4400, Intel® AES-NI, Intel® AVX2, Intel® HT Technology, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)

Two SATA ports (2 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 10 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Celeron® Processor 2980U

CL8064701528601

2MB cache,
1.60 GHz

15 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics

Two SATA ports (2 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 10 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

แผนภาพบล็อก

4th Generation Intel® Core™ Processors with Intel® QM87 and HM86 Chipsets: Block Diagram

Block Diagram: Describes the functions, capabilities, and connectivity within the platform.

ดูขนาดเต็ม >

4th Gen Intel® Core™ Processor with Intel® 8 Series Chipset: Block Diagram

Block Diagram: Describes the platform functions, capabilities, and connectivity. (v.1, Sept. 2013)

ดูขนาดเต็ม >

Design Resources

วิดีโอ

การพูดคุย

การพูดคุย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. หมายเลขโปรเซสเซอร์ของ Intel ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ แต่หมายเลขโปรเซสเซอร์จะแสดงถึงความแตกต่างของคุณลักษณะในโปรเซสเซอร์แต่ละตระกูล โดยไม่ข้ามตระกูลของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกัน โปรดดู www.intel.com/content/www/th/th/processors/processor-numbers.html สำหรับรายละเอียด

2. คำสั่งปฏิบัติการใหม่ของ Intel® AES (Intel® AES-NI) ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้โปรเซสเซอร์ Intel® AES-NI รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เป็นของ Intel เพื่อดำเนินการในลำดับที่ถูกต้อง Intel® AES-NI พร้อมใช้งานเมื่อเลือกโปรเซสเซอร์ของ Intel® สำหรับความพร้อมใช้งาน โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตระบบหรือผู้แทนจำหน่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni

3. เทคโนโลยี Intel® vPro™ มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการเปิดใช้งาน ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะและผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการปรับตั้งค่าของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และสภาพแวดล้อมด้าน IT ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

4. ต้องการเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost 2.0 มีให้เลือกใช้งานบนโปรเซสเซอร์ Intel® เฉพาะรุ่นเท่านั้น ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตพีซีของคุณ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับตั้งค่าของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html

5. คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบหรือผู้ขายปลีกของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/processors/core/core-i7ee-processor.html

6. Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานและระบบที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กร, ชิปเช็ตที่รองรับ Intel® AMT และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย สำหรับโน้ตบุ๊ก Intel AMT อาจไม่สามารถใช้งานได้ หรือความสามารถบางอย่างอาจถูกจำกัดตามระบบปฏิบัติการของ VPN เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมื่ออยู่ในสถานะ Sleep, Hibernate หรือปิดการทำงาน ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html