ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Programmers Guide: Intel® Platform Controller Hub EG20T UART Controller Driver

Intel® PCH EG20T UART Controller Driver: Programmer’s Guide

Introduction
This document provides the programming details of the Intel® Platform Controller Hub EG20T UART controller driver for Windows*. This includes the information about the interfaces exposed by the driver and how to use those interfaces.
This document also covers the DMA driver API programming details which are used ...by the UART driver for data transmission at higher baud rates.

Read the full Intel® PCH EG20T UART Controller Driver Programmer’s Guide.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง