ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

IXP42X Product Line Boot-up Options: Application Note

IXP42X Product Line Boot-up Options: App Note

The document describes the configuration strapping options of the IXP42X product line and IXC1100 Control Plane Processor during boot-up or reset, and explains how to configure user-defined values for configuration strapping.

Read the full ...-control-plane-processor-boot-up-options-note.pdf>IXP42X Product Line Boot-up Options Application Note.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง