ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® 80331 I/O Processor: Developer’s Manual

Intel® 80331 I/O Processor: Developer’s Manual

About This Document

This document is the authoritative and definitive reference for the external architecture of the Intel® 80331 I/O processor.

Intel Corporation assumes no responsibility for any errors which may appear in this document nor does it make a commitment to update the information contained herein.

Intel retains... the right to make changes to these specifications at any time, without notice.

Read the full Intel® 80331 I/O Processor Developer’s Manual.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง