ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist: Schematic

Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist: Schematic

Introduction
This checklist is for the Intel® 80331 I/O processor and is a compilation of key signals and strap options. It is not meant to be a complete signal list or a substitute for proper study of available design guides or reference schematics. Designers, use this guide in conjunction with the Intel® 80331 I/O Process...or Design Guide (#273823) and board schematics.

Routing and layout requirements need to be followed per the Intel® 80331 I/O Processor Design Guide, unless board simulations have been performed to validate alternate solutions.

Read the full Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist Schematic.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง