ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum

Intel® 80331 I/O Processor: Application Accelerator Unit Addendum

This chapter describes the integrated application accelerator (AA) unit. The operation modes, setup, external interface, and implementation of the AA unit are detailed here.

Overview

The application accelerator provides low-latency, high-throughput data transfer capability between the AA unit and Intel® 80331 I/...O processor local memory. It executes data transfers to and from local memory, checks for all-zero result across local memory blocks, performs memory block fills, and provides the necessary programming interface.

Read the full Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit Addendum.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง