ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Firmware Support Enables Fast Boot Implementations: Product Brief

Firmware Support Enables Fast Boot Implementations: Product Brief
Intel® Firmware Support Package (Intel® FSP) provides key firmware components for initializing Intel silicon, including the processor, memory controller, chipset, and certain bus interfaces, as needed. It can be easily integrated into a boot loader of the developer’s choice, such as coreboot*, Wind River V...xWorks*, BIOS, Real-Time Operating Systems (RTOS), Linux,* and open source firmware. Intel® FSP is easy to adopt, economical to build, and scalable to design, thereby reducing time-to-market. As it is not a stand-alone boot loader, it must be integrated with a host boot loader infrastructure to carry out other functions. This includes initializing non-Intel components, conducting bus enumeration, and discovering devices in the system.

Read the full Firmware Support Enables Fast Boot Implementations Product Brief. Intel FSP is easy to adopt, economical to build, and scalable to design, thereby reducing time-to-market. As it is not a stand-alone boot loader, it must be integrated with a host boot loader infrastructure to carry out other functions. This includes initializing non-Intel components, conducting bus enumeration, and discovering devices in the system.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง