ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

2nd Gen Intel® Core™ Processor Family: Thermal ,2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Mobile Thermal Design Guide for Embedded Applications

2nd Gen Intel® Core™ Processor Family: Thermal Design Guide

The power needs of electronic components has risen along with the increase in complexity of computer systems. To ensure quality, reliability, and performance goals are met over the product’s life cycle, the heat generated by the device must be properly dissipated. Typical methods to improve heat dissipation include selective use of... airflow ducting, and/or the use of heatsinks.

The goals of this document are to:
• Specify the thermal and mechanical specification for the device.
• Describe a reference thermal solution that meets the specifications.

Read the full 2nd Gen Intel® Core™ Processor Family Thermal Design Guide.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง