ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Installing CentOS* on Intel® Atom™ Processors

Installing CentOS* on Intel® Atom™ Platforms: App Note

Introduction

This document explains the steps necessary to boot kernel 2.6.28.4 on Intel® Atom™ processor-based platform with the chipset, code-named Poulsbo (implies PATA hard drive instead of SATA). Kernel 2.6.28.4 is prerequisite for installation of the Arch Rock Gateway Server* software on the chosen Intel Atom processor-base...d platform. The techniques described here have been tested on both Portwell WEBS-2120-1600* and Kontron KTUS15W/mITX* Intel Atom processor-based platforms.

Read the full Installing CentOS* on Intel® Atom™ Platforms Application Note.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง