ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel Automotive Drives In-Vehicle Innovation

Factories built on Intel architecture-based solutions can benefit from intelligence, security, connectivity, consolidation, optimization and energy efficiency. These intelligent, connected factories are based on open standards, highly scalable platforms, where all systems—end-to-end—are seamlessly connected, sharing valuable information, and turning raw data into knowledge and insight.