พีซีของคุณแสดงหน้าจอ
ขึ้นมา ช้าขึ้นทุกวันเลยใช่ไหม

  • คอมพิวเตอร์ใหม่เริ่มการทำงานในทันที
    ด้วยราคาที่ถูกกว่า และมีประสิทธิภาพ
    ในการทำทุกอย่างได้เร็วขึ้น

พีซีที่ใช้ Intel ให้พลังการประมวลผลที่เร็วขึ้นสำหรับแอพพลิเคชั่น

เครื่องมือ

 

พร้อมที่จะซื้อหรือยัง