ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

You can request support for the Intel® True Scale Fabric products through e-mail, our Web Portal, or by telephone:

Email:  ibsupport@intel.com

Web Portal

Telephone:  888-285-7880 or +1 937-449-4279.

Hardware warranty >

Software warranty >

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง