ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® True Scale Fabric switch products are provided with warranties whose terms and definitions vary by product type. The following table provides an overview of the provided warranties.

Warranty, Terms, and Definitions

Warranty Type

Items Covered

Term Phone Support Defective Parts Policy Defective Chassis Policy

Warranty Document

Covered Products

Standard

Intel® True Scale Fabric Switch and DDR Switch 9000 series products and related electronic components 1 year 5X8 2 day Advance Replace Return for repair/replace View View

Adapter

Intel® True Scale Fabric Host Channel Adapters (HCA) 3 year 5x8 2 day Advance Replace N/A View View

Cable

Intel® True Scale Fabric cable products

120 day N/A Return for credit N/A View View
Mechanical Intel® True Scale Fabric Switch and DDR Switch 9000 series non-electronic components 90 day N/A 2 day Advance Replace2 N/A View View
Repair Repaired Intel® True Scale Fabric Switch and DDR Switch 9000 series products and related electronic components 90 day

5x8

2 day Advance Replace Return for repair/replace View View
Terms & Conditions

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง