ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Ethernet Switch FM4000: Datasheet

Intel® Ethernet Switch FM4000: Datasheet

Scope
This functional specification is the basis for the datasheet for the Intel® Ethernet Switch FM4000 series devices, providing information on the significantly enhanced feature set over the Intel® Ethernet Switch FM2000 series including, routing, access control lists, congestion management, network scaling, and management. For the rest of this... datasheet, "Bali" will signify the Intel® Ethernet Switch FM4000 series devices.

Read the full Intel® Ethernet Switch FM4000 Datasheet.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง