ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Powerful Relief for Data Center Bottlenecks

The proliferation of virtualized applications, volume, and variety of data delivery requirements, along with the ever-increasing demand for content and real-time access, combine to create performance challenges. The cause? The persistent bottlenecks of high latencies and slow I/O. Intel® processors, Intel® Solid-State Drives, and Intel® Ethernet Converged Network Adapters provide “better together” solutions directly addressing each of these problem areas.

Read the full Powerful Relief for Data Center Bottlenecks Solution Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง