ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Ethernet X520 Server Adapters,Inte(r) Ethernet Converged Network Adapter X520 Product Brief v005

Intel® Ethernet X520 Server Adapters Product Brief

Product Brief: Intel® Ethernet X520 Server Adapters with Support for SFP+ Connections Network Connectivity

Intel® Ethernet X520 Server Adapters Dual- and Single-Port 10 Gigabit SFP+ Ethernet Server Adapters Provide Ultimate Flexibility and Scalability in Virtual and Unified Storage Environments

Intel’s family of Intel® Ether...net X520 Server Adapters with SFP+ connectivity are the most flexible and scalable Ethernet adapters for today’s demanding data center environments. Data center networks are being pushed to their limits. The escalating deployments of servers with multi-core processors and demanding applications such as High Performance Computing (HPC), database clusters, and video-on-demand are driving the need for 10 Gigabit connections. Customers require flexible and scalable I/O solutions to meet the rigorous requirements of running mission-critical applications in virtualized and unified storage environments. Powered by Intel’s third-generation 10 GbE network controller, the Intel® Ethernet 82599 10 Gigabit Ethernet Controller, the X520 server adapter family addresses the demanding needs of the next-generation data center by providing unmatched features for virtualization, flexibility for LAN and SAN networking, and proven, reliable performance.

Best Choice for Virtualization

The explosive growth in virtualization is leading to an increasing demand for network performance. With more Virtual Machines (VMs) running on each multi-core server, networking traffic is dramatically increased with each VM competing for available I/O bandwidth. Intel’s family of Intel Ethernet X520 Server Adapters addresses networking bottlenecks in virtualized environments. These adapters enable network-intensive applications to achieve the performance expected in a virtualized environment.

Read the full Intel® Ethernet X520 Server Adapters Product Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง