ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

New Trends Make 10 Gigabit Ethernet the Data-Center Performance Choice

New Trends Make 10Gb Ethernet the Data Center Performance Choice

Technologies are rapidly evolving to meet data-center needs and enterprise demands for efficiently handling and managing increasingly bandwidth-hungry applications. These technologies include the advent of multi-core servers, server consolidation and virtualization, high-density computing, and networked storage over Ethernet. ...This white paper discusses those evolving technologies, their impact on input/output (I/O) performance needs, and how 10 Gigabit Ethernet is evolving to support those technologies.

Why 10 Gigabit Ethernet? Why Now?
Since ratification of the first 10 Gigabit Ethernet (10GbE) standard in 2002, 10GbE usage grew primarily in niche markets demanding the highest bandwidth available. This established 10GbE as a stable, standards-based connectivity technology and the next evolutionary stage above Gigabit Ethernet (GbE). However, connectivity needs today extend beyond just providing a higher-bandwidth pipe.

Certainly, bandwidth and I/O throughput are important aspects of data-center connectivity needs today. Beyond that, though, connectivity products today—whether they are GbE or 10GbE—must support the performance features of the evolving data-center technologies. This includes:
• Scaling on multi-core processor-based servers
• Supporting the I/O arbitration needs of multiple virtual machines (VMs) in sever consolidation and virtualization
• Providing economical, energy-efficient, high-performance connectivity for server blades and high-density computing
• Internet Small Computer System Interface (iSCSI) support for storage-over-Ethernet application

Read the full New Trends Make 10Gb Ethernet the Data Center Performance Choice White Paper.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง