Intel® Ethernet Controller

Intel® Ethernet Controller

 

คุณลักษณะและคุณประโยชน์เบื้องต้นของ Intel® Ethernet Controller

10/40 GbE MAC/PHY  จำนวนพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ช่วงอุณหภูมิ อินเตอร์เฟซระบบ ขนาดแพ็คเกจ
Intel® Ethernet Controller ตระกูล XL710 เดี่ยว สอง และสี่ 40 GbE/10 GbE/1 GbE 0–55° C PCIe* v3.0 (8.0GT/s) 25 x 25 มม.
Intel® Ethernet Controller ตระกูล X540 คู่

100/1000 Mbps

10 Gbps

0–70° C PCIe v2.1 (5.0 GT/s) 25 x 25 มม.
Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82599 เดี่ยวและคู่ 10 Gbps 0–70° C PCIe v2.0 (5.0 GT/s) 25 x 25 มม.
Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82598 คู่ 10 Gbps 0–70° C PCIe v2.0 (2.5 GT/s) 31 x 31 มม.
1 GbE MAC/PHY จำนวนพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ช่วงอุณหภูมิ อินเตอร์เฟซระบบ ขนาดแพ็คเกจ
Intel® Ethernet Controller ตระกูล I210 และ I211 เดี่ยว 1 GbE

0–70°

-40°–85°

PCIe* v2.1 (2.5 GT/s) 9 x 9 มม.
Intel® Ethernet Controller ตระกูล I350 คู่และสี่ 10/100/1000 Mbps 0–55° C PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

17 x 17 มม.

25 x 25 มม.

Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82574 เดี่ยว 10/100/1000 Mbps

0–85°

-40°–85° 

PCIe v1.1 (2.5 GT/s) 9 x 9 มม.
Intel® 82583V Ethernet Controller เดี่ยว 10/100/1000 Mbps 0–85° C PCIe v1.0a (2.5 GT/s) 9 x 9 มม.
Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82580 คู่และสี่ 10/100/1000 Mbps -10–85° C PCIe v2.0 (5.0 GT/s) 17 x 17 มม.
1 GbE PHY จำนวนพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ช่วงอุณหภูมิ อินเตอร์เฟซระบบ ขนาดแพ็คเกจ
Intel® Ethernet Connection ตระกูล I218 เดี่ยว 1 Gbps 0–85° C   6 x 6 มม.
Intel® Ethernet Connection ตระกูล I217 เดี่ยว 1 Gbps 0–85° C   6 x 6 มม.
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ I347 สี่ 10/100/1000 Mbps 0–70° C SGMII 15 x 15 มม.
Intel® Ethernet Connection ตระกูล 82579 เดี่ยว 10/100/1000 Mbps 0–85° C PCI Express* 6 x 6 มม.
แบบเก่า จำนวนพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ช่วงอุณหภูมิ อินเตอร์เฟซระบบ ขนาดแพ็คเกจ
Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82573, Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82572EI และ Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82547GI เดี่ยว 10/100/1000 Mbps 0–70° C

PCIe* v1.0a (2.5 GT/s);

PCI-X

15 x 15 มม.

17 x 17 มม.

Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82578, 82577, 82567 และ 82566 และ Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82563EB เดี่ยวและคู่ 10/100/1000 Mbps

0–60°

0–70°

-40°–85° C

ดูหน้าสำหรับรายละเอียด

6 x 6 มม.

8 x 8 มม.

10 x 10 มม.

14 x 14 มม.

Intel® Gigabit Ethernet Controllers ตระกูล 82576EB, 82575EB,82571EB และ 82546GB คู่ 10/100/1000 Mbps 0–55° 0–60° C

PCIe v1.0a (2.5 GT/s);

PCIe v2.0 (2.5 GT/s);

PCI-X

17 x 17 มม.

21 x 21 มม.

25 x25 มม.

Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82551 และ 82562 และ Intel® Ethernet Controller ตระกูล 82559ER เดี่ยว 10/100 Mbps 0–85° C

GLCI

LCI

PCI

PCI 2.1

5 x 5 มม.

10 x 10 มม.

15 x15 มม.

16 x 8 มม.

Intel® Gigabit Ethernet Controllers 82545EM, 82545GM, 82544EI, 82544GC, 82543GC, 82541PI, 82541GI, 82541ER, 82540EM และ 82540EP เดี่ยว 10/100/1000 Mbps

0–55°

0–70°

-40°–85° C

PCI

PCI 2.2

PCI 2.3

PCI-X

15 x 15 มม.

21 x 21 มม.

27 x 27 มม.

35 x 35 มม.