ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® iSCSI Remote Boot Application Notes for BIOS Engineers

Covers purpose, remote boot option ROM image options, PCI 3.0 and EEPROM considerations, memory and image storage requirements, BIOS operations, and corruption. (v.1.4, Dec. 2015)

Explore the Resource & Design Center

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง