ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller: Specification Update

This document applies to the Intel® 82599 10 GbE Controller. This document is an update to a published specification, the Intel® 82599 10 GbE Controller Datasheet. It is intended for use by system manufacturers and software developers. All product documents are subject to frequent revision and new order numbers will apply. (v.3.6, Mar. 2016)

Explore the Resource & Design Center

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง