ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel Core i7 Processors and Adobe Creative Suite

Kevan O'Brien, Solutions Expert Dynamic Media and Enzo Guerra, Software Architect discuss how Adobe and Intel offer creative professionals a powerful combination of increased performance from Core i7, plus new features and unparalleled integration in Adobe Creative Suite 4.