ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

The rapidly expanding dependence on computing devices creates the need for more secure software and hardware products for businesses and consumers to prevent exposure to malicious code, viruses, cyber espionage, malware, and data theft. This is also one of the drivers behind the rapid growth in cloud computing architectures for enterprises and consumers alike.

Overcoming data center security challenges

The hosting and scaling of data centers into cloud infrastructures creates new security challenges and risks for businesses and consumers. While cloud technologies promise to bring automation and agility to data center operations, they also challenge many of the underlying traditional security tools and physical control once enjoyed by IT. New tools are needed to address growing security challenges, such as establishing visibility to the state of the servers and assuring data confidentiality in the cloud and virtualized data centers—especially for mission-critical or sensitive data or workloads.

Intel's approach to security

Intel continues to enhance systems so they run more securely. A key component of this approach is providing more robust, vulnerability-resistant platforms. Security features are embedded in the hardware of Intel® processors, including three of Intel's newest server processors—the Intel® Xeon® processor E3 v3 family, the Intel® Xeon® processor E5 family, and the Intel® Xeon® processor E7 family, as well as the latest generation Intel® Core™ vPro™ processors.

Learn about Intel® vPro™ technology1 >

However, Intel® products are only part of making computing more secure. We recognize the need to engage the entire technology ecosystem to cultivate more complete protection. With this in mind, Intel continues to strengthen its relationship with both software and hardware security vendors for complementary solutions. It also works with traditional general-purpose software providers to encourage greater implementation of secure computing.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการเปิดใช้งาน ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะและผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการปรับตั้งค่าของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และระบบ IT ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html