ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Data Plane Development Kit (DPDK)

Data Plane Development Kit (DPDK) greatly boosts packet processing performance and throughput, allowing more time for data plane applications. 

DPDK can improve packet processing performance by up to ten times. It's possible to achieve over 80 Mpps throughput on a single Intel® Xeon® processor and double that with a dual-processor configuration.1 As a result, telecom and network equipment manufacturers (TEMs and NEMs) can lower development costs, use fewer tools and support teams, and get to market faster.

Solution Brief: Preview | Download

Content by Topic

Type Title
Software and Documentation  

Release

Source code for Data Plane Development Kit (DPDK)

Guide 

Getting started with DPDK for Linux*

Guide

DPDK for programmers

Notes

Data Plane Development Kit

Guide 

Getting started with DPDK for FreeBSD*

API Reference 

Data Plane Development Kit

Guide 

Guide: Testpmd application for DPDK

Guide 

Sample applications for the DPDK
General Packet Processing  

Solution Brief

Enabling NFV to deliver on its promise

Video

DPDK optimizes packet processing

Paper 

Debugging packet processing systems

White Paper

Programming models for packet processing applications on multi-core Intel® architecture systems

Paper

Zlib* compression on Intel® architecture
Crypto Software and Documentation  

White Paper

Haswell cryptographic performance

White Paper

Storage encryption on Intel® architecture

Software

AES CBC encrypt and decrypt

White Paper

Improve IPSec performance using Intel® AES-NI

Release

SHA256 code for Intel® processors

Package

Intel® Multi-Buffer Crypto for IPSec

White Paper

Improving OpenSSL* performance

Software

SHA512 software package

Release 

Modular exponentiation source code for packet processing

Software

Optimized AES Galois/Counter Mode

White Paper

Fast SHA512 implementations

White Paper

Multi-hash cryptographic algorithm extensions

White Paper

Fast SHA-256 implementations

White Paper

New instructions support large integer arithmetic

White Paper

Enabling superior Galois/Counter Mode on Intel® processors
Communications and Storage Software and Documentation  

White Paper

High-performance DEFLATE decompression

Release

Fast CRC computation

Software

ISCSI CRC using CRC32 instruction

White Paper

High-performance DEFLATE compression Intel® architecture

Software

Fast CRC16 code for T10 DIF

White Paper

RC polynomial and method for fast computation

White Paper

Novel hashing method suitable for lookup functions

Resources

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การทดสอบประสิทธิภาพและการให้คะแนนทำโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือ ส่วนประกอบเฉพาะ และสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ของ Intel® ดังที่ได้มีการให้คะแนนในการทดสอบเหล่านั้น ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟท์แวร์อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ ผู้ซื้อควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบหรือส่วนประกอบที่กำลังตัดสินใจซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Intel แวะชม การจำกัดด้านเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพของ Intel