ชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชันของ Intel®

เครื่องมือ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการเลือกชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชัน

ชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ Intel 

โปรเซสเซอร์

บัสระบบ

ชิปเซ็ต Intel® C608 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 ไม่ระบุ
ชิปเซ็ต Intel® C606 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 ไม่ระบุ
ชิปเซ็ต Intel® C604 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 ไม่ระบุ
ชิปเซ็ต Intel® C602 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 ไม่ระบุ
ชิปเซ็ต Intel® C226 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 2.5 GHz
ชิปเซ็ต Intel® C224 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 2.5 GHz
ชิปเซ็ต Intel® C222 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 2.5 GHz
ชิปเซ็ต Intel® C216 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 ไม่ระบุ

ชิปเซ็ต Intel® C204

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3

ไม่ระบุ

ชิปเซ็ต Intel® C206

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3

ไม่ระบุ

ชิปเซ็ต Intel® 3000

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 3000

1066/800/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 3010

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 3000

1066/800/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 3200

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 3000

1333/1066/800 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 3210

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 3000

1333/1066/800 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5000P

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5000

1066/1333 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5000V

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5000

1066/1333 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5000X

โปรเซสเซอร์ Intel® ซีรี่ส์ 5000

1066/1333 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5100 Memory Controller Hub

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5000

1066/1333 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5400

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5400 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5200

1066/1333 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 5500

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5500

6.4, 5.86 และ 4.8 GT/s

ชิปเซ็ต Intel® 5520

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5500

6.4, 5.86 และ 4.8 GT/s

ชิปเซ็ต Intel® E7210

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4

800/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7221

Intel® Pentium® 4 พร้อมด้วย HT Technology

800/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7230

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 ที่มี โปรเซสเซอร์ HT Technology Intel® Pentium® D

1066/800/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 7300

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 7300

1066 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7320

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® พร้อมกับแคช L2 2MB โปรเซสเซอร์ Inte®l Xeon® พร้อมบัสระบบ 800 MHz , แคช L2 1MB

800 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7500

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® พร้อมกับแคช L2 512K

400 MHz

ชิปเซ็ต Intel® 7500

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 7500, โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 6500 และโปรเซสเซอร์ Intel® Itanium ซีรี่ส์ 9300

6.4, 5.86 และ 4.8 GT/s

ชิปเซ็ต Intel® E7501

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® พร้อมกับบัสระบบ 533 MHz และแคช L2 512K

400/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7505

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® พร้อมกับบัสระบบ 533 MHz และแคช L2 512K

400/533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7520

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® พร้อมกับแคช L2 2MB โปรเซสเซอร์ Inte®l Xeon® พร้อมบัสระบบ 800 MHz , แคช L2 1MB

800 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E8500

โปรเซสเซอร์ 64 บิต Intel® Xeon® MP

667 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E8870

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®

400 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E8870 ที่มีองค์ประกอบ E8870SP

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®

400 MHz

     

ชิปเซ็ตเวิร์คสเตชัน Intel

โปรเซสเซอร์

บัสระบบ

ชิปเซ็ต Intel® 3450

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 3400

ไม่ระบุ

ชิปเซ็ต Intel® E7205

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4

533 MHz

ชิปเซ็ต Intel® E7525

โปรเซสเซอร์ 64-bit Intel® Xeon®

800 MHz

ชิปเซ็ต Intel® X58 Express

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรี่ส์ 5500 และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

6.4, 5.86 และ 4.8 GT/s