ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Intel® 6 Series Chipset, Intel® C200 Series Chipset: Spec Update

This document is an update to the specifications contained in the Affected Documents/Related Documents table. This document is a compilation of device and documentation errata, specification clarifications and changes. It is intended for hardware system manufacturers and software developers of applications, operating systems, or tools.

Information types defined in Nomenclature are consolidated into the specification update and are no longer published in other documents.

This document may also contain information that was not previously pulished.

Affected documents:
• Intel® 6 Series Chipset and Intel® C200 Series Chipset Datasheet

Read the full Intel® 6 Series Chipset, Intel® C200 Series Chipset Specification Update.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง