ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อคุณต้องการ

Intel® Turbo Boost Technology 2.01 เร่งความเร็วโปรเซสเซอร์และประสิทธิภาพระบบกราฟิกเพื่อรองรับภาระงานสูงสุด ทำให้แกนโปรเซสเซอร์สามารถเร่งความเร็วให้เร็วกว่าอัตราความถี่ปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่กำลังทำงานที่ต่ำกว่าพิกัดพลังงาน กระแสไฟ และอุณหภูมิ ไม่ว่าโปรเซสเซอร์จะเข้าสู่การทำงาน Intel Turbo Boost Technology 2.0 และเวลาที่โปรเซสเซอร์ใช้ขณะอยู่ในสถานะดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาระงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความถี่เทอร์โบสูงสุดแสดงถึงความถี่สูงสุดที่เป็นไปได้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่โปรเซสเซอร์จะเข้าสู่โหมดเทอร์โบ ความถี่ของ Intel Turbo Boost Technology จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลด ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับตั้งค่าโดยรวมของระบบ

เนื่องจากคุณลักษณะของพลังงานที่แตกต่างกัน บางส่วนที่มี Intel Turbo Boost Technology 2.0 อาจไม่สามารถทำความถี่เทอร์โบสูงสุดได้เมื่อทำงานที่เวิร์กโหลดหนักและใช้งานหลายคอร์พร้อมกัน

ความพร้อมใช้งานและความถี่ระดับบนของสถานะ Intel Turbo Boost Technology 2.0 ขึ้นกับหลายปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • ประเภทเวิร์กโหลด
  • จำนวนคอร์ที่ทำงาน
  • อัตราการใช้กระแสไฟโดยประมาณ
  • อัตราการใช้พลังงานโดยประมาณ
  • อุณหภูมิของโปรเซสเซอร์

ขณะที่โปรเซสเซอร์ทำงานต่ำกว่าข้อจำกัดเหล่านี้ และงานของผู้ใช้ต้องการประสิทธิภาพเพิ่มเติม ความถี่สัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์จะเพิ่มขึ้นแบบพลวัตรจนกว่าจะถึงเกณฑ์จำกัดสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่กำหนดไว้ Intel Turbo Boost Technology 2.0 มีอัลกอริธึ่มที่หลากหลายปฏิบัติการอยู่เป็นคู่ขนานเพื่อจัดการกับกระแสไฟ พลังงาน และอุณหภูมิเพื่อให้ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานที่สูงที่สุด หมายเหตุ: Intel Turbo Boost Technology 2.0 ทำให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้ที่ระดับพลังงานที่สูงกว่าการปรับตั้งค่า TDP และพลังงานที่ระบุโดยแผ่นข้อมูลสำหรับการทำงานระยะสั้นจนถึงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Intel® ที่มี Intel Turbo Boost Technology >

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ต้องการเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost 2.0 มีให้เลือกใช้งานบนโปรเซสเซอร์ Intel® เฉพาะรุ่นเท่านั้น ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตพีซีของคุณ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับตั้งค่าของระบบ