ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Turbo Boost Technology 2.0

Intel® Turbo Boost Technology 2.0 จะใช้งาน เมื่อโปรเซสเซอร์ทำงานช้ากว่ามาตราฐานที่กำหนด โดยจะเร่งความเร็ว ในการทำงานของ core ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น