ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Trusted Execution Technology Server Platforms Availability Matrix

Intel® Trusted Execution Technology Server Platforms Availability Matrix

Intel® Trusted Execution Technology Server Platforms Availability Matrix, March 25, 2011

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) is a powerful component of enterprise data protection strategies. It provides a hardware root of trust and measured launch environment that provide new levels of protections f...or server platforms—helping to assure that “known good” configurations of controlling software (firmware, BIOS, Hypervisors, etc) are running on the platform. For more information on how Intel TXT works, and the related use cases, please see: https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/trusted-execution-technology/malware-reduction-general-technology.html?

For more information on how Intel TXT is used as part of cloud security solutions, please visit the Intel® Cloud Builder reference architectures site: http://software.intel.com/en-us/articles/intel-cloud-builders-reference-architecture-library/#enhance_security

Not all servers support Intel TXT. Intel TXT requires multiple hardware and software components, including:
• Chipset, Intel® Trusted Platform Module (Intel® TPM)
• Enabled BIOS, Enabled Hypervisor or Operating system

Some of these components are available today, others will be available shortly. The matrix in the paper is intended to provide an easy reference for the IT administrator to determine which platforms and operating environments support Intel TXT. This list will be updated as vendors complete testing and release products that support Intel TXT.

Read the full Intel® TXT Server Platforms Availability Matrix.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง